Komt dit je bekend voor?

  • Je hebt een pagina op Facebook en/of Instagram, maar die zijn eigenlijk dood. Je hebt geen tijd om ze te onderhouden.
  • Je wil sociale media inschakelen om met je volgers te communiceren, maar weet niet hoe te beginnen en wat te posten.
  • Je overweegt te adverteren op sociale media, maar hebt dit nog nooit gedaan.
  • Je wil meer bekendheid stimuleren om je zaak of winkel verder uit te bouwen.

Wees sociaal op Facebook en Instagram

Een goeie sociale media marketing is tegenwoordig een must voor je winkel of bedrijf. Maar dit gezegd zijnde, het vraagt meteen ook veel tijd. Dat is wat we vandaag dan ook vaak zien. Je begint eraan met de beste bedoelingen, je slaagt er zelfs in om volgers te verzamelen, maar uiteindelijk sterft het een stille dood. Aanleiding: andere prioriteiten en dus ook geen tijd. Maar dat is net hetgene waar het om draait in sociale media: sociaal zijn, communiceren, in dialoog gaan met je volgers. Daarom krijgen we meer en meer de vraag om het sociale media beheer van kmo’s over te nemen, want uiteindelijk kunnen wij dit perfect voor (en in samenspraak met) jou doen.

Creëer meerwaarde op je sociale media

Je mag niet vergeten dat je volgers dag in dag uit geprikkeld worden: via e-mail, radio, tv, sociale media, enz. Laat staan dat ze er op zitten te wachten dat óók jij hen nog eens gaat bombarderen met reclame. Er mogen zeker achterliggende commerciële doelen bepaald worden, maar sociale media vragen om een subtiele aanpak. Je volgers moeten een goeie reden hebben om je bedrijfspagina te volgen: het draait allemaal rond meerwaarde. En die kan je perfect creëren door waardevolle berichten en opvallende inhoud te posten. En hoe doe je dat? Door je klant te kennen en te begrijpen, pas dan kan je datgene schrijven wat je klant wil horen.